הקליניקה

קליניקה ביתית, שקטה ונעימה ביישוב מכבים.